Overige websites
 • Business Continuity opleidingen en trainingen

Cursus Business Impact Analysis

 • Beheers in één dag het ontwikkelen en uitvoeren van een Business Impact Analyse

   


  Gedurende de cursus Business Impact Analysis (BIA) verkrijgt u de benodigde inzichten en vaardigheden voor het adequaat ontwikkelen en uitvoeren van de BIA conform de “Specification” van de norm BS25999 van het British Standards Institution. U wordt opgeleid tot professional die kan optreden als volwaardige gesprekspartner tussen bedrijfsvoering en operatie. U leert:

 • Wat de inhoud is van een BIA conform BS25999-2:2007 “Specification”.
 • Hoe de organisatie vaststelt wat de “kritische activiteiten” zijn.
 • Op welke wijze de diverse ijkpunten worden vastgesteld.
 • Hoe wordt omgegaan met de afhankelijkheden van disciplines onderling en derden.
 • Hoe de gegevensverzameling plaatsvindt.
 • Hoe een gegarandeerd representatieve analyse wordt geproduceerd

De cursus heeft een prettige balans tussen theorie en praktijkvoorbeelden die op basis van casussen worden uitgewerkt. Er is volop ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen. De praktijk wijst uit dat de cursisten hierdoor hun relatienetwerk fors uitbreiden wat kennisdeling weer ten goede komt.

Doelgroep

De opleiding Business Impact Analysis is bestemd voor diegenen binnen de organisatie die verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de continuïteit van product- en dienstverlening. Tevens voor alle direct bij de uitvoering van de BCMS-activiteit BIA betrokken personen. Dit kunnen, afhankelijk van organisatie, omvang en rolverdeling onder andere zijn:

 • Business Continuity Manager
 • Discipline specialist
 • Facility Manager
 • Operations Manager
 • Risico Manager
 • Security Manager
 • ICT Manager
 • QA/QC, KAM of Kwaliteitmanager
 • Controller

Certificering

 • Het programma van de cursus Business Impact Analysis is intensief en inspirerend. Gedurende deze dag krijgt u zowel inzicht in de theoretische kant van de BIA conform de norm BS25999 als de praktische kant middels voorbeelden en methodes van aanpak, door een docent uit de praktijk. Er is bovendien voldoende ruimte voor discussie over de toepassing van het geleerde in de eigen omgeving. Als cursist van de cursus Business Impact Analysis ontvangt u een bewijs van deelname van de Business Continuity Academy.

Docent  Gert Kogenhop

  Gert Kogenhop (bcm+) heeft een achtergrond in Finance, HR, Operations, Logistiek en ICT. Na verschillende functies in het bedrijfsleven ging hij voor de...
  Lees meer

Duur van de cursus

1 dag.
Lestijden van 16.30 - 22.00. Vanaf 18.30 wordt er voor een lichte avondmaaltijd gezorgd.

Leergang 4, 2012

6 december 2012

Prijs

€ 650,- excl. BTW., inclusief catering en studiemateriaal

Inschrijven voor de Opleiding        Contact opnemen met de Business Continuity Academy

In house

 • De cursus Business Impact Analysis wordt ook als in house opleiding aangeboden. Voor meer informatie hierover neem
  contact op met ons secretariaat.

Ook interessant voor u